Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Vacatures

De Verbeelding zoekt een empathische, stressbestendige en daadkrachtige collega

De Verbeelding zoekt een empathische, stressbestendige en daadkrachtige collega

Wegens het toenemend aantal leerlingen zoekt Basisschool De Verbeelding m.i.v. 01-11-2018 wederom een leerkracht. Werktijdfactor in overleg, minimaal 0,45 fte.

Ben jij dé leerkracht met lef, die werkt met hoofd, hart & handen en ons kleine team komt versterken?

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Verwondering, Eigenheid, Verbinding en Duurzaamheid.

In januari 2018 heeft Stichting Salomo de deuren geopend van De Verbeelding, een nieuwe interconfessionele basisschool in Haarlem-Noord. De school wordt opgebouwd vanaf groep 1 en 2. Komend schooljaar zal de eerste unit bestaan uit leerlingen van groep 1, 2 en 3.

Op De Verbeelding worden jaargroepen geclusterd in units. Units zijn ‘eenheden’ van maximaal drie basisgroepen met meerdere teamleden, die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Elke leerkracht heeft tevens zijn/haar eigen specialisme binnen de unit.

Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap worden projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren hoort hier ook bij. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven door een native speaker. Ook zal er in de nabije toekomst samengewerkt worden met de International School Haarlem.


 
Wij zoeken een empathische, stressbestendige en daadkrachtige collega, die:
❖ het een uitdaging vindt om De Verbeelding samen op te bouwen.
❖ ervaring heeft met thematisch werken en zich wil ontwikkelen op het gebied van IPC.
❖ open staat voor vernieuwingen.
❖ graag samen elke dag een beetje beter wil worden.
❖ relativeringsvermogen heeft.
❖ zich makkelijk aanpast aan veranderende taken en omgeving.
❖ eigen initiatieven toont.
❖ gemakkelijk contacten legt.
❖ ervaring heeft met het geven van onderwijs aan kinderen van 4 t/m 7 jaar, liefst groeps-doorbroken.
❖ ICT-vaardig is.
❖ bereid is om eventueel rekenspecialist te worden.

Meer informatie over onze school vindt u op: www.deverbeeldinghaarlem.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjon Weterings, locatieleider De Verbeelding
Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot uiterlijk 7 september 2018, middels motivatiebrief en CV. Graag per mail sturen naar marjon.weterings@salomoscholen.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 35-37. De voorkeur gaat uit naar week 35.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Maud Rutte uit groep 6a van de Koningin Emmaschool maakte deze mooie tekening. Maud vertelt over haar kunstwerk: "Ik wil dat er vrede komt op de wereld en dat iedereen vrolijk is."

 

meer kunstwerken