Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Vacatures

De Tijo van Eeghenschool zoekt een Intern Begeleider

De Tijo van Eeghenschool zoekt een Intern Begeleider

De Tijo van Eeghenschool zoekt vanaf het nieuwe schooljaar (2018-2019) een Intern Begeleider voor 2 dagen (0,4 fte) in de week.

De Tijo van Eeghenschool is een middelgrote, christelijke basisschool in Aerdenhout, prachtig gelegen te midden van grote eikenbomen in de oude binnenduinen. Op de Tijo werkt een enthousiast  team dat zich inzet voor de vorming van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden van onze kinderen. Wij geven onderwijs vorm vanuit de kernwaarden: Zien en gezien worden- Betrokkenheid-Betekenisvol- Kwaliteit- Onderzoeken en Ontdekken – Samenwerking. Het speerpunt waarop ons team zich richt is onderzoekend en ontdekkend leren binnen het domein van de wereldoriëntatie. Zo komen we tegemoet aan de bovengemiddeld intelligente leerlingen. Daarnaast zijn ICT vaardigheden en mediawijsheid, coöperatief leren en cultuuronderwijs belangrijke thema’s. 

De juiste kandidaat:

- heeft ervaring als Intern Begeleider en heeft de opleiding hiervoor met goed gevolg afgerond;
- heeft kennis van didactiek, doorgaande leerlijnen en ervaring in de groep;
- krijgt energie in het begeleiden van leerkrachten en helpt hen zich te ontwikkelen met tools die zijn in te zetten om de zorg te verbeteren;
- ziet kinderen, weet wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben; 
- beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden;
- kan goed plannen, goed samenwerken en organiseren; handelt effectief;
- heeft zicht op de ontwikkelingslijnen van 4-12 jarigen;
- heeft kennis van en ervaring met de 1-zorgroute.

Taken intern begeleider:

- de inhoud van deze taak vraagt verantwoordelijkheid en deskundigheid van de vakinhoudelijke aansturing van collega’s op het gebied van zorg;
- het bieden van ondersteuning en coaching aan leerkrachten bij het behalen van de schooldoelen en ontwikkeling van kinderen;
- het zorg dragen voor de uitvoering en coördinatie die zijn opgenomen in het Zorgplan;
- zichtbaar zijn voor leerlingen, ouders en team;
- het kunnen analyseren van relevante data en de vertaalslag maken met het team naar zorg en onderwijs;
- het onderhouden van externe contacten zoals het samenwerkingsverband, CJG en inspectie;
- kunnen inspelen op externe onderwijsontwikkelingen en kunnen omzetten naar relevante activiteiten op de Tijo;
- uitvoeren van klassenobservaties;
- mede-verantwoording afleggen over het onderwijs aan het bestuur;
- opstellen jaarplanning, 1 zorgroute en toetskalender;
- aansturen van leerkrachten volgens de lijn van de 1-zorgroute.

Wij bieden:

Een stabiele school met professionele en betrokken collega’s die het verschil maken in de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Op de Tijo vinden wij het belangrijk dat alle kinderen didactische en pedagogische zorg ontvangen. Wij streven naar optimale ontwikkeling van elk kind. Als Intern begeleider denkt u mee en geeft u vorm aan het inhoudelijke beleid van de school en staat u dichtbij het team. U bent een belangrijke schakel voor school en u maakt deel uit van het MT. Er is een bestuurlijk netwerk met de ondersteuning vanuit het bestuur die een professionele basis biedt vanuit 17 andere scholen binnen Salomo. Zodoende zijn er mogelijkheden voor vernieuwing, verbreding en verdieping. En er is een regionaal netwerk vanuit het Samenwerkingsverband.

Procedure

Bent u enthousiast voor deze functie én heeft u de ambitie de leerlingen en het team op de Tijo te zien en naar beste kunnen te begeleiden, mail dan uw sollicitatiebrief en CV tot en met 30 april 2018. Dat kunt u doen naar angelique.roozendaal@salomoscholen.nl , directeur van de school. Meer informatie kunt u vinden op www.tijovaneeghen.nl of bel met Angelique 023 524 29 81, 06 470 23 888.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Heeft Sanne van Rijswijk uit groep 8 van de Bos en Duinschool deze prachtige tijger misschien in het bos bij de school gezien? Hij ziet er zo echt uit!

meer kunstwerken