Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

Willinkschool

De Willinkschool: op ontdekkingstocht naar jou!
We zijn een school. Dit betekent dat kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige omgeving een vanzelfsprekendheid is. Daarnaast zijn wij: 

Genereus in hulp en aandacht; 
Gericht op proces en resultaat; 
Genietend! 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, maar ook de teamleden en ouders zichzelf mogen zijn. Jezelf zijn betekent dat je mag zijn wie je bent, zonder jezelf groter of kleiner voor te doen. Je bent altijd jezelf in relatie tot de ander. Oog voor de ander is daarom van essentieel belang. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Op de Willinkschool zijn we allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal verschillend. De verschillen zien wij als verrijking, want daarmee kan je de ander aanvullen en kan de ander jou aanvullen.

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is meer nodig dan alleen kennisoverdracht en het aanleren van schoolse vaardigheden. Op de Willinkschool is veel aandacht voor samenwerken, kritisch denken, zelfstandigheid, plannen en organiseren, persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en communicatie. 

Belangrijke pedagogische en didactische aspecten zijn:
• Kinderen voelen zich veilig en geaccepteerd.
• Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf en de ander.
• Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
• Kinderen leren samenwerken.
• Kinderen leren kritisch nadenken.
• Kinderen leren zelfstandig te werken door zelf opdrachten te kiezen en te plannen.
• Kinderen leren te leren.

De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat kinderen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. 

U bent van harte uitgenodigd om de Willinkschool te komen ontdekken!

Willemijn Schmidt

Directeur

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Hidde uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool tekende een beer met op zijn buik het Salomo-logo en in zijn hand een hele coole lolly. 

meer kunstwerken