Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

Willem van Oranjeschool

Een goed leerkracht beroert je hart, reikt je de hand, opent ogen. 

De Willem van Oranjeschool: een wereldschool bij jou om de hoek!

Wij zijn een gezellige kleine buurtschool en toch een wereldschool. Bij ons vind je veel verschillen op allerlei gebieden. Onze school is echt een afspiegeling van de maatschappij. Hier leren de kinderen spelenderwijs met verschillen om te gaan. Dit betekent een rijke leeromgeving. Van geen enkele groep is er een meerderheid. Daardoor komt het waarschijnlijk dat de kinderen gemoedelijk met elkaar omgaan. Dit vinden we ook heel belangrijk en daar letten we scherp op. We hebben positief gestelde leefregels, dus niet wat je allemaal niet mag maar regels die aangeven hoe we het willen hebben. De regels zijn:

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Binnen is de school een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.

U kunt ze overal in de school zien hangen met een tekening van de kinderen erbij!
De leraren bieden een duidelijke structuur aan, zodat de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn. Uit de ouderenquête van november 2005 waardeerden de ouders als hoogste de zorg die de leerkrachten voor de kinderen hebben. Dat klopt ook, want de leerkrachten hebben een groot hart voor de kinderen.
Wij willen de kinderen een goede basis bieden. Dat spreekt voor zich, want we zijn een basisschool. We geven prioriteit aan het onderwijs in lezen, taal en rekenen. In maart 2007 hebben we de bibliotheek voor 90% vernieuwd. We hebben de leukste, grappigste, spannendste kinderboeken gekocht. De kinderen lezen ze graag en daardoor gaan ze goed vooruit. Daarnaast willen we dat kinderen meer ruimte krijgen om te kiezen. Dit gebeurt in de ateliers en onder het zelfstandig werken. We streven naar een totaalontwikkeling van het kind. Daarom hebben we maandelijks een uitvoering van het Willem van Oranjetheater. Op onze website leest u er meer over. 
Kinderen mogen fouten maken. Dat is onderdeel van het leerproces.
Samenwerking met ouders vinden we ook belangrijk. De ouder kent zijn of haar kind het beste, maar hier op school hebben we onze eigen deskundigheid. We zien ouders als partner. We vinden het leuk als ouders betrokken zijn!

We zijn een school op algemeen christelijke grondslag. Verdraagzaamheid en respect naar een andere geloofsovertuiging zien wij als twee belangrijke pijlers van het christelijk geloof.
Onze school staat open voor alle mensen die de christelijke normen en waarden onderschrijven. Kinderen met een verschillend geloof zijn bij ons op school welkom. 

Juf Betty, de directeur,

brengt de kinderen op een hoger plan

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Madelief uit groep 6/7 van de Willinkschool tekende de bloemenvelden die vlak bij de school liggen. Madelief: "Dit is een bloemenlandschap op een zonnige mooie dag."

meer kunstwerken