Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

SBO De Trapeze

De school waar we op zoek zijn naar talenten. Talenten die ontwikkeld kunnen worden door grenzen te verkennen. Grenzen verkennen binnen structuren mét een helder én stevig vangnet.

SBO De Trapeze:
Beweging – talent – kracht – sportiviteit – creativiteit – speels – eigenzinnig – adembenemend – op elkaar (leren) vertrouwen – op eigen niveau grenzen verkennen – verder kunnen komen (‘het houdt je in de lucht’)

Een team van 45 mensen met een hart voor het speciale kind. 
Gedreven om ‘er uit te halen wat er in zit ‘.
Nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat alle kinderen met hun talenten aan bod komen en de speciale zorg krijgen die ze verdienen:

* Brede zorg: 
De Trapeze ontwikkelt zich tot Brede school. Een school in de wijk die zorg in de brede zin aanbiedt. Denk hier bij aan: 
- Buitenschoolse Opvang (BSO+ De Bikkels)
- Naschoolse Activiteiten
- Ouderkamer 

* Ateliers:
Leerkrachten ontwikkelen leerlijnen binnen zogenaamde ateliers die er voor kunnen zorgen dat alle kinderen een bredere algemene kennis ontwikkelen op de manier die voor hen bereikbaar is. Vakken als Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis, Rekenen, Taal enz. komen hier op een projectmatige manier aan bod. 
Voorbeelden:
- Digitale Fotografie
- Water
- Zintuigen
- Ruimtevaart
- Techniek

* Leescentrum:
Een aantal teamleden scholen zich of hebben zich laten scholen tot dyslexie– (lees-)specialist. In ons nieuwe Leescentrum zullen de kinderen die op dat gebied extra zorg behoeven de extra begeleiding krijgen. In de nabije toekomst zal het Leescentrum ook bereikbaar zijn voor die leerlingen van de basisscholen die daar voor in aanmerking komen. 

Ouderbetrokkenheid:
Een enthousiaste Ouderraad, een betrokken Medezeggenschapsraad, een nauwkeurige Luizenbrigade, Leesmoeders, Schooltuinvaders. Ook op De Trapeze is die ouderbetrokkenheid merkbaar. Maar ook het samenwerken met elkaar (ouders en teamleden) om uw kostbaarste bezit de basis te geven om verder te kunnen gaan. 

Aanmelden:
Aanmelden op De Trapeze kan alleen dan wanneer uw zoon of dochter een beschikking heeft van het Samenwerkingsverband waarbij de basisschool is aangesloten

Informatie:
Als uw kind (mogelijk) in aanmerking komt voor plaatsing binnen het Speciaal Basisonderwijs, dan bent u van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding op De Trapeze.

Wouter Scholten

Directeur

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Heeft Sanne uit groep 8 van de Bos en Duinschool deze prachtige tijger misschien in het bos bij de school gezien? Hij ziet er zo echt uit!

meer kunstwerken