Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

Oranje Nassauschool

De Oranje Nassauschool is fraai gelegen bij de duinen in Zandvoort-Zuid en is omringd door groen. De school heeft elf groepen – vanaf januari 2011 twaalf- en heeft een kleine driehonderd leerlingen.

In een veilige en goede sfeer krijgen de kinderen les in hun jaargroep. Ook de extra zorg aan kinderen die uitvallen of juist moeten léren leren omdat zij geen moeite hebben met de standaard stof, vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen groep.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier leren. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de kinderen en proberen de lesstof aan te passen aan hun mogelijkheden.
Omdat wij vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze leerlingen, vinden we het begeleiden en ontwikkelen van hun zelfstandigheid essentieel. Ook als team leren we. Zo worden we in het komende jaar verder begeleid bij het werken met groepsplannen. De lesmethoden waarmee wij werken, houden we up to date. Zo zijn het afgelopen jaar een nieuwe methode voor aardrijkskunde en voortgezet technisch lezen aangeschaft. Komend jaar worden weer twee methoden vervangen.

Elk schooljaar wordt door de hele school gedurende zes weken aan een project gewerkt. Rond dit thema vinden allerlei activiteiten en uitstapjes plaats. Het project wordt afgesloten met een kijkavond voor de ouders. Daarnaast hebben we jaarlijks een ‘techniekweek’ waarin alle kinderen aan een deelthema van techniek werken. Het komende jaar is het thema ‘licht’.
Aan de projecten beleven kinderen en leerkrachten veel plezier!

Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen naast kennis ook voldoende sociale vaardigheden verwerven. Er is dan ook ruim aandacht voor sociaal-emotionele vorming. Het allerbelangrijkst vinden wij dat kinderen zich ‘thuis’ voelen op de Oranje Nassauschool en graag naar school gaan. We hechten daarom belang aan duidelijke afspraken over omgaan met elkaar. Naar kinderen maar uiteraard ook naar ouders hechten we aan een open manier van communiceren.

Mocht u meer willen weten over de Oranje Nassauschool dan is een bezoekje aan onze site zeker de moeite waard! 


Mirjam Fuldner
Directeur

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken