Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

Bavinckschool

De Dr. H. Bavinckschool kunt u vinden in de Planetenbuurt in Haarlem Noord. Het gebouw vormt een eenheid met de bebouwing eromheen; alles is jaren dertig stijl. Hoewel zowel aan de buiten- als binnenzijde van het gebouw de sfeer en charme van die periode bewaard is gebleven, voldoet het door diverse aanpassingen volledig aan de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt. Ook de schoolpleinen zijn recentelijk vernieuwd. Daarnaast zijn de eigen gymzaal en het zwembad en kinderboerderij op loopafstand plezierige factoren.

Alle ruimtes in het gebouw zijn volledig in gebruik door de 375 kinderen, verdeeld over 16 groepen, die de school bevolken. Gezien de kinderrijkdom van de buurt, zal dat voorlopig ook wel zo blijven. ‘De Bavinck’ is een stabiele school wat betreft leerlingaantal en personeelsbestand. Dat heeft als resultaat een rustig en veilig schoolklimaat. Wat betreft de identiteit profileren we ons als een open christelijke school, waarbij met nadruk gevraagd wordt ieders opvatting te respecteren. Met recht kan de Bavinckschool op een positieve manier een buurtschool genoemd worden.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem streven we ernaar de nodige differentiatie in het onderwijs aan te brengen. Zelfstandig werken en keuze activiteiten (hoeken) staan hoog in het vaandel. Ook de leerlingenzorg krijgt veel aandacht. Naast het gewone schoolwerk, wordt door iedere groep regelmatig meegedaan aan culturele activiteiten en diverse excursies. 

Kortom, de Bavinck speelt met zijn 80 jaar nog steeds een actieve rol in Haarlem Noord.

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken