Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

De Verbeelding

Sinds januari 2018 biedt interconfessionele basisschool De Verbeelding van stichting Salomo plaats aan kinderen uit groep 1 en 2. Op deze school wordt eigentijds thematisch les gegeven in gemengde units en is veel aandacht voor onderzoekend leren. Ouders kunnen zelf een keuze maken voor een verlengde herfst-, voorjaars- of meivakantie.

Doelstelling
De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Het doel hierbij is het geven van goed, modern en uitdagend onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school.

De Verbeelding werkt waardengestuurd. Onze basiswaarde is respect. De kernwaarden die daaruit voortvloeien zijn:
- Vertrouwen
- Verwondering
- Verbinding
- Eigenheid
- Duurzaamheid

De kinderen zitten in units – eenheden van twee of drie groepen- bij elkaar. Omdat de school net gestart is, is er op dit moment één unit met kinderen van groep 1/2. Vanaf schooljaar 2018-2019 komt daar groep 3 bij. In de units werken op termijn meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Als de school groter is, zullen de kinderen de lessen op hun eigen niveau volgen bij gespecialiseerde leraren.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen,  rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden.

’s Middags wordt er vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC (International Primary Curriculum). Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap worden projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ict-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren hoort hier ook bij. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven. Ook werken we samen met de International School Haarlem.

Het gebouw bestaat nu nog uit drie geschakelde en af te sluiten frisse lokalen die multifunctioneel zijn ingericht met gevarieerde werk- en speelplekken.

Buitenschoolse opvang vindt in het gebouw plaats en wordt verzorgd door Kinderopvang Haarlem. De school werkt met een continurooster; het overblijven wordt ook geregeld door KOH. Waar dat kan biedt KOH ook ondersteuning bij de thematische lessen. Op termijn wordt De Verbeelding een IKC, integraal kindcentrum, waarbij er een inhoudelijke samenwerking is tussen voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang.

De school hanteert een continurooster. Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.45 uur naar school, behalve op woensdag: dan is er school van 8.30 tot 12 uur.

Ouders krijgen jaarlijks de mogelijkheid zelf een week vakantie te plannen die gekoppeld is aan de herfst-, voorjaars- of meivakantie. Zo is het voor u als ouder mogelijk om één keer per jaar met vakantie te gaan buiten de landelijk geldende vakantiedata. Op deze manier bieden we u meer flexibiliteit en is keuze voor een goedkopere vakantieperiode gedurende de héle basisschoolperiode van uw kind een optie.


Marjon Weterings-van den Berg
Onderwijsontwikkelaar/leerkracht en locatieleider

Klik hier voor de website

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Shirley uit groep 6a van de Koningin Emmaschool wilde heel veel vrede laten zien in haar tekening en dat is goed gelukt!

meer kunstwerken