Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scholen

Scholen

De Ark

Samen Uitdagen tot Ontwikkelen!

Voor u ziet u onze missie en visie. Deze visie is tot stand gekomen na diverse brainstormsessies met het team. Daarnaast zijn de ouder- en leerlingtevredenheidspeilingen gebruikt. Onze missie en visie zijn niet eindig. Het gaat over een stip aan de horizon waar wij met elkaar naartoe gaan. Een reis die we met elkaar maken.

In onze missie ‘Samen uitdagen tot Ontwikkelen’ willen we duidelijk maken dat:

- wij elk kind het onderwijs willen geven dat het verdient,
- onze kinderen centraal staan,
- leerkrachten, ouders en kinderen hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben.

We dagen de kinderen uit zich te ontwikkelen gedurende de acht jaar dat zij bij ons op school zitten. We dagen de ouders uit actief mee te doen.

We dagen de leerkrachten uit goed en passend onderwijs te geven.

Onze missie en visie is gebaseerd op vijf pijlers:

- Leren van en met elkaar
- Zin in Leren
- Brede ontwikkeling centraal
- Onderwijs op maat voor ieder kind binnen de school              
- Gedeelde verantwoordelijkheid


M. Fokkema

Directeur

Klik hier voor de website

 

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Maud Rutte uit groep 6a van de Koningin Emmaschool maakte deze mooie tekening. Maud vertelt over haar kunstwerk: "Ik wil dat er vrede komt op de wereld en dat iedereen vrolijk is."

 

meer kunstwerken