Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Ouders

Ouders

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

Sinds maart 2018 hanteren de besturen van de Haarlemse basisscholen hetzelfde plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het aanmelden en plaatsen bestonden. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een Haarlemse basisschool gaan, is dit plaatsingsbeleid van toepassing.

Ouders in Haarlem (incl. Spaarndam-Oost) met een kind geboren tussen 1 januari 2015 en 31 juli 2015 hebben de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ en het aanmeldformulier voor hun kind ontvangen. Zij kunnen hun kind met dit aanmeldformulier aanmelden bij de school van hun eerste voorkeur.

Waarom een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid?
Het ontbreken van gezamenlijk plaatsingsbeleid leverde voor ouders en scholen de nodige problemen op. Ouders waren onzeker hoe een plaats te bemachtigen, werden geconfronteerd met voorrang voor vroege aanmelders (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) en waren genoodzaakt hun kind op meerdere scholen aan te melden. Scholen werden op hun beurt geconfronteerd met dubbele aanmeldingen, lange wachtlijsten en onzekerheid of een aangemeld kind ook echt komt.

In het gezamenlijk plaatsingsbeleid maken ouders een gelijke kans om een plaats op een gewenste school te krijgen. Daarnaast krijgen gemeente en de schoolbesturen beter zicht op de belangstelling van ouders en kunnen hier bij de beoogde uitbreiding van het Haarlemse onderwijsaanbod op anticiperen.

Wat houdt het plaatsingsbeleid in?
Net als voorheen hebben ouders vrije schoolkeuze. Dat wil zeggen dat zij hun kind kunnen aanmelden op de school van hun eerste voorkeur, welke school dat ook is en waar die zich ook bevindt. Bij de plaatsing van het kind geldt in het plaatsingsbeleid een aantal voorrangsregels. Elk kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Bij negen Haarlemse scholen loopt het voorrangsgebied over de gemeentegrens heen. De Vrije Scholen en Islamitische school hebben een stedelijke functie, elk kind in Haarlem en omgeving heeft op deze scholen een gelijke voorrang. Een kind dat een ouder broertje of zusje heeft op de school van eerste voorkeur wordt automatisch geplaatst. En zo zijn er nog een paar voorrangsregels van toepassing die bij elke school op de website staan.

Onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen worden de plaatsen toegewezen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden.

Deze plaatsing verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens de vastgestelde voorrangsregels. Op deze wijze is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een plaats. Na afloop van elke plaatsingsronde (circa 5 maanden vóór de vierde verjaardag), krijgt elk aangemeld kind op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden. Als ouders daarna aan de school kenbaar maken van deze gereserveerde plaats gebruik te willen maken, zijn zij zeker van de plaats waar hun kind op het 4de jaar naar school gaat.

De brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ vindt u door hier te klikken.  


Info voor ouders met een kind geboren in periode 1-8-2015 t/m 31-7-2016
In het kader van dit plaatsingsbeleid hebben ouders met een kind geboren in de periode 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016 informatie ontvangen, die bestaat uit de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ en het aanmeldformulier op naam en adres van hun kind. Met dit aanmeldformulier kunnen ouders hun kind aanmelden. Ouders zonder aanmeldformulier (bijv. verhuizers naar Haarlem, ouders in buurgemeenten) kunnen een formulier op onze scholen krijgen of downloaden van de website van de scholen en www.Naarschoolinhaarlem.nl

Waar vinden de ouders meer informatie?
Verdere informatie over het plaatsingsbeleid is beschikbaar bij de scholen en staat op hun website.

Op de website www.NaarschoolinHaarlem.nl (onderdeel van de website van het CJG) staat algemene informatie, de brochure in het Engels, het aanmeldformulier en alle Haarlemse basisscholen waar een kind kan worden aangemeld. Door op deze website postcode, huisnummer en geboortedatum van een kind in deze doelgroep in te voeren, worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit specifieke woonadres getoond.

Voor ouders is de helpdesk-plaatsingsbeleid beschikbaar:
e-mail:  info@naarschoolinhaarlem.nl en tel. 023 - 54301 60.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken