Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

Privacyverklaring

Salomo verwerkt persoonsgegevens op de manier zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Salomo
Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
Tel.: 023-7078380
info@Salomoscholen.nl
www.Salomoscholen.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Salomo verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zelf aan ons zijn verstrekt via ons contactformulier. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens wij gebruiken:

– uw naam
– uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Salomo heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking
Salomo verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van het bericht dat u stuurde via ons contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming
Salomo neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
Salomo bewaart de door u verstrekte gegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salomo verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt via dit contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Salomo neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken