Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

Identiteit Salomo

Wie en wat is Salomo?
Salomo is een schoolbestuur voor primair onderwijs (basisonderwijs) in de regio Zuid-Kennemerland.

Het schoolbestuur is een stichting die de overkoepelende organisatie vormt, en daarmee tevens het bevoegd gezag, van een aantal basisscholen.
Het werkgebied van het schoolbestuur bestrijkt een aantal gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland: Haarlem, Bloemendaal (met inbegrip van Aerdenhout, Bennebroek en Overveen), Heemstede en Zandvoort. 
In deze gemeenten staan de in totaal negentien basisscholen van Salomo. Negen Salomo scholen staan in Haarlem, acht daarbuiten.

Het bestuurskantoor is gevestigd op de Garenkokerskade in Haarlem centrum. Vanuit dit kantoor worden de scholen bestuurd en met raad en daad bijgestaan.

De scholen van Salomo tellen bij elkaar opgeteld ongeveer 5000 leerlingen. Een van de basisscholen van Salomo verzorgt speciaal basisonderwijs: SBO-school De Trapeze in Haarlem-Noord.

De herkomst en identiteit van Salomo
Salomo is een modern en eigentijds christelijk schoolbestuur, met een lange en rijke voorgeschiedenis.
Ooit in 1884 begonnen als een nog bescheiden schoolvereniging is na verloop van tijd door fusies en bestuursoverdrachten de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ontstaan, een organisatie die zowel van oorsprong protestant-christelijke als interconfessionele scholen verenigde.

In 2006 werd de overstap gemaakt naar de stichting als rechtsvorm. Via een ludieke actie onder onze leerlingen werd door kinderen zelf de naam Salomo aangedragen.

Waarom de naam Salomo? Onder andere vanwege de verwijzing naar de bijbelse figuur Salomo die wordt geassocieerd met wijsheid en oordeelsvermogen, en tegelijkertijd met menselijke tekortkomingen en feilbaarheid. Maar ook gewoonweg omdat de naam volgens onze leerlingen ‘plezierig klinkt’ en door kinderen is bedacht.  

De essentie van wat wij als onze opdracht zien is:
Door middel van kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot actieve, weerbare, maatschappij betrokken, betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die hebben geleerd hun mogelijkheden optimaal te benutten.

Kernwaarden, waardoor we ons bij het werken aan deze opdracht laten leiden, zijn:
- Samenwerken en midden in de maatschappij staan
- Vanuit onze christelijke identiteit  aandacht geven aan zin- en betekenisgeving, delen, omzien naar elkaar
- Leren en werken met plezier: leren bij Salomo (en toekomstig leren) komt het best tot zijn recht als het boeiend is, speels en uitdagend
- Open en toegankelijk zijn
- Zorgzaamheid voor kinderen: elk kind wordt gezien en voelt zich bij ons thuis
- Het beste uit leerlingen halen, doelen stellen, willen weten hoe we het doen en willen verbeteren.

Veelkleurig palet
De scholen van Salomo vormen een onderdeel van een veelkleurige samenleving. Onze deur staat open voor kinderen met allerlei achtergronden. Wij vragen slechts van de ouders dat zij de grondslag van Salomo respecteren en met onze leerkrachten samenwerken, zodat die hun kinderen het best denkbare onderwijs kunnen bieden.

Daarvoor zetten onze 450 medewerkers zich dagelijks in, op scholen die onderling van elkaar verschillen in omvang, uitstraling en aanpak. Wij vinden dat kinderen van elkaar mogen verschillen, dus onze scholen ook!

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Chiara uit groep 8 van de Bos en Duinschool is zo trots als een pauw op haar prachtige tekening en dat is helemaal terecht!

meer kunstwerken