Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

Bestuursbureau

Op de Garenkokerskade 19 in Haarlem zijn het bestuur, de bovenschoolse directie en de ondersteunende beleidsmedewerkers van Salomo gehuisvest. Het bestuursbureau is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 onder telefoonnummer 023-7078380.

Taken en werkwijze bestuursbureau
Vanuit het bestuursbureau worden de scholen bestuurd en wordt toezicht gehouden op onder andere de onderwijskwaliteit en –ontwikkeling, op de financiële exploitatie en de personeelsinzet. Daarnaast ondersteunen en adviseren de medewerkers de Salomo scholen en de schooldirecties op allerlei gebied. Zo zijn de planning, coördinatie en uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen bovenschools belegd. En zijn en worden tal van contracten, van ICT-netwerkbeheer tot schoonmaak en energielevering, door het bestuursbureau afgesloten en beheerd. Maar ook gaat aandacht uit naar directe en afzonderlijke ondersteuning van scholen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskundige ICT-toepassing, het opstellen en bewaken van de schoolbegroting, of het opstellen van het schoolformatieplan, het uitvoeren van het HRM-beleid, de versterking van het taalonderwijs, en ga zo maar door.

Voor de wijze waarop het bestuursbureau zich verhoudt tot de scholen en schooldirecties van Salomo is een aantal uitgangspunten, een soort spelregels eigenlijk, geformuleerd die we als onze besturingsfilosofie beschouwen.

Belangrijk vinden wij: 

  • Slanke organisatie: we werken met zo min mogelijk hiërarchische niveaus/lagen; we bevorderen dat scholen zo zelfstandig mogelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen  voor hun eigen resultaten.
  • Verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de scholen: we verwachten van onze schooldirecties op de eerste plaats onderwijskundig leiderschap, en op de tweede plaats sturing en begeleiding van hun team om op een steeds hoger professioneel niveau te komen. Anderzijds houden we aantal verantwoordelijkheden bij de schooldirecties weg, vanuit de gedachte dat zij over voldoende ruimte en tijd moeten beschikken om zich samen met hun team op de onderwijskundige ontwikkeling van hun school te richten .
  • Controle is goed, vertrouwen is beter: we streven ernaar om te werken vanuit vertrouwen in onze scholen, schooldirecties en leerkrachten.  Vereiste is dat in alle lagen van de organisatie bereidheid en motivatie zichtbaar is om actief verantwoording af te leggen. Daarmee wordt verantwoorden eerder een recht dan een opgelegde plicht.
  • Herkenbaarheid voor de ‘klant’ (leerlingen en ouders): de school  is de herkenbare organisatorische eenheid, niet ‘het bestuur’. Dat betekent dat de school zich als herkenbare, zelfstandige  entiteit moet kunnen presenteren, met een eigen gezicht, eigen kenmerken en voldoende ruimte om zelfstandig te kunnen opereren. Het bestuursbureau  is op de achtergrond kaderstellend, toezichthoudend , faciliterend/ondersteunend en verbindend.
  • Lerende organisatie: we kunnen een hoop van en aan elkaar leren. Daarom doen we het samen. We zien onze scholen en onszelf als een soort ‘leer- en leefgemeenschap’. Dat betekent o.a.: laagdrempeligheid, ‘deuren open-beleid’ (de deur van de bestuurder en die van het klaslokaal), weinig nadruk op formele hiërarchie, veel nadruk op doen, samen doen en ‘je verstand gebruiken’.

Salomo medewerkers     
Op het bestuursbureau werken:  

Ben Cüsters – bestuurder, algemeen directeur         

Petra de Waard – directeur bedrijfsvoering

Margret Mes – beleidsmedewerker onderwijs en bestuurssecretaris

Cees Vrooland - personeelsfunctionaris 

Marjolein Grin - beleidsmedewerker HRM    

Els Kinneging - directiesecretaresse 

Elly van den Nouwland - telefoniste/receptioniste        

Mariëlle Stolp - beleidsmedewerker ict

​Jeroen van Hoek - cluster ict-er 

Liesbeth Jansen - cluster ict-er

Joost Uitermark - cluster ict-er

Rita Steijn - financieel medewerkster

Ans Themmen - leidinggevende vervangingspool

Patricia van Schie - administratief medewerkster

Yvonne Mols - hoofd financiën

Brigitte Peeters - schoolopleider

Eva de Groote - schoolopleider

Eric Joosten - medewerker onderhoud

Hans Veldkamp - administrateur     (op eigen verzoek zonder foto)

Ronald Klos - Projectleider OCS Maatschappelijk Vastgoed

Het onderhoud van de gebouwen wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur Bedrijfsvoering aangestuurd en begeleid door extern bureau OCS Maatschappelijk Vastgoed.

 

Salomo-wijzer

De Salomo-Wijzer is een hulpmiddel om het leren van en met elkaar nog beter te organiseren. Hier vind je het professionaliseringsaanbod voor alle medewerkers van Salomo. Het aanbod is breed, er zijn veel netwerken waar medewerkers elkaar ontmoeten en van elkaar leren, leergangen, trainingen etc.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Baran uit groep 4 van De Wadden tekende deze kleurrrijke bloemen.

meer kunstwerken