Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Tienduizend kinderen Wereldwijs

TWijs is de nieuwe naam van het schoolbestuur waaronder onze scholen (voorheen van Sint Bavo en Salomo) vanaf 1 januari 2020 samen verder gaan.

Klik hier om de feestelijke bekendmaking van de naam te bekijken!

Deze naam – TWijs – is niet willekeurig gekozen maar drukt onze opdracht uit:  Tienduizend kinderen Wereldwijs. Wij ontlenen onze opdracht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) van de Verenigde Naties, gericht op het jaar 2030*.

In de komende 10 jaar zullen tienduizend kinderen onze scholen verlaten en uitstromen naar de middelbare school, op weg naar een plek in de grote, volwassen wereld om hen heen. Het beste en mooiste dat we deze kinderen kunnen meegeven is wereldwijsheid, zodat zij zich ontwikkelen tot weerbare en mondiale burgers, die zich inzetten voor vreedzaam samenleven, oog hebben voor duurzaamheid en gericht zijn op steeds blijven leren.

Wij zijn er trots op om met ruim 800 medewerkers en 31 scholen verder te mogen werken aan onze opdracht. Die trots komt terug in onze nieuwe naam: TWijs. Iedereen die bij ons werkt – leerkrachten, schooldirecteuren, ondersteuners en beleidsmedewerkers – zet zich ervoor in dat kinderen bij ons een leerzame en prachtige schooltijd doormaken.

Tienduizend kinderen Wereldwijs.

Als TWijs zullen wij ons onverminderd inzettend voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en uitstekend werkgeverschap.

 

*voetnoot:

Er zijn 17 ontwikkelingsdoelen. Doel 4 luidt: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen (zie verder: www.sdgnederland.nl).

De ontwikkelingsdoelen zijn gericht op realisatie in 2030. Na 2030 ziet TWijs gewoon weer verder, op naar weer 10 jaar!

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

"In rekenschriften staan meestal vakjes, altijd eigenlijk", zegt Rosaline uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. "Daarom is mijn tekening ook zo."

meer kunstwerken