Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Stakingsmanifestatie donderdag 5 oktober

Donderdag 5 oktober a.s. gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken en is de basisschool van uw kind(eren) gesloten.

De vakbonden voor het onderwijs hebben alle leraren in het primair onderwijs opgeroepen om donderdag 5 oktober a.s. een hele dag te gaan staken. Een overgrote meerderheid van onze leraren heeft aan de oproep tot deze staking gehoor gegeven en laten weten gebruik te zullen maken van het stakingsrecht. Om de staking kracht bij te zetten, worden alle leraren opgeroepen die dag deel te nemen aan de stakingsmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag.

Het besluit tot deze staking heeft tot gevolg dat er donderdag 5 oktober geen onderwijs zal worden gegeven en al onze scholen gesloten blijven. Ouders kunnen hun kind(eren) dan ook niet naar school brengen. Wij rekenen er op dat alle ouders deze dag zelf zorgen voor de opvang van hun kind(eren) en hopen op begrip en steun.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet geleid tot concrete toezeggingen vanuit de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.

Wij vragen om steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van alle kinderen en de generaties die volgen!

Met vriendelijke groet,

de besturen van:

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Salomo
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)
Stichting Meer Primair
Stichting Jong Leren
Montessori Vereniging Haarlemmermeer

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Heeft Sanne van Rijswijk uit groep 8 van de Bos en Duinschool deze prachtige tijger misschien in het bos bij de school gezien? Hij ziet er zo echt uit!

meer kunstwerken