Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Salomo tevredenheidspeilingen 2018

Elke vier jaar worden op de scholen van Salomo tevredenheidspeilingen uitgevoerd onder de ouders, de leerlingen en het personeel. Dat wordt gedaan met het instrumentarium van Scholen met Succes, een landelijke organisatie die dit soort peilingen op heel veel plaatsen in het land verzorgt.

Afgelopen najaar zijn deze tevredenheidspeilingen weer op de Salomo-scholen uitgevoerd. De gemiddelde scores van de Salomo-scholen zijn in alle drie de peilingen duidelijk hoger dan de landelijk gemiddelde uitkomsten en dat is iets om trots op te zijn!    

Complimenten van het bestuur
De Salomo leerkrachten worden door de ouders en leerlingen hoog gewaardeerd met een 8,5. Dat is maar liefst vier tiende hoger dan het landelijk gemiddelde. De prachtige resultaten waren voor het Salomo-bestuur een goede reden om alle leerkrachten een brief te sturen met complimenten en een aardigheidje.

Samenvatting tevredenheidspeilingen
Het betreft hier de resultaten voor de drie peilingen van Salomo-scholen in zijn geheel, dus de gemiddelde resultaten van alle scholen bij elkaar opgeteld.


Oudertevredenheid
De gemiddelde algemene tevredenheid is 7,89. Landelijk is het 7,56. Dus ook hier scoren we (ruim) 0,3 hoger dan landelijk.

Het totaal gemiddelde van alle afzonderlijke rubrieken is 7,4. Dat is vrijwel even hoog als in 2014 (het is nu een fractie beter dan in ’14) en 0,2 hoger dan landelijk.

Opvallend is dat de leerkracht hoog wordt gewaardeerd: 8,5. In 2014 was dat 8,3 en landelijk is het 8,1. Onze leerkrachten worden dus 0,4 hoger gewaardeerd.


Personeelstevredenheid
Het algemene tevredenheidscijfer voor Salomo is 7,99. Landelijk is dat 7,63.

Van de gehanteerde rubrieken haalt Salomo de hoogste score op management (8,0), schoolklimaat, pedagogisch klimaat en externe communicatie (alle drie 7,7) en het laagst op gebouw (6,5) en primaire arbeidsvoorwaarden (6,6). De rubriek werkklimaat (7,3) scoort duidelijk hoger dan landelijk gemiddeld (6,7).

Op de deelvraag management scoren we een 8,0. In 2014 was dat 7,7 en landelijk is het 7,4. Ons (school)management werd al hoger gewaardeerd dan landelijk, maar we zijn zelfs nog duidelijk vooruitgegaan.

De Salomo totaal gemiddelde score over alle rubrieken samen is 7,3 (=tevreden), dat is 0,3 hoger dan in 2014 en 0,2 hoger dan het landelijke cijfer.

Het functioneren van het bestuur wordt gemiddeld hoger gewaardeerd dan landelijk. (74% tevreden tot zeer tevreden, 11% ontevreden tot zeer ontevreden; landelijk is deze verhouding 68/14).
 

Leerlingentevredenheid
De algemene tevredenheid is gemiddeld 8,32, landelijk is dat 8,09. Ook hier zitten we hoger (ruim 0,2).

De totaal gemiddelde score van alle rubrieken is 7,8 (in 2014 was dit 7,7; landelijk is het nu ook 7,7).


Algemene Conclusie
In het algemeen scoort Salomo als geheel prima, beter dan landelijk (0,2 à 0,3 punt) bij alle doelgroepen. Ook doen we het weer beter dan in 2014.

Over het geheel genomen worden de leerkrachten en onze schooldirecties hoog gewaardeerd, ook het schoolbestuur doet het t.o.v. landelijk goed.

Klik hier voor een uitgebreidere rapportage van de Salomo tevredenheidspeiling 2018.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Hidde uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool tekende een beer met op zijn buik het Salomo-logo en in zijn hand een hele coole lolly. 

meer kunstwerken