Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Remedial Teaching op de Willinkschool

De groepsplannen voor de tweede helft van het schooljaar zijn weer opgesteld. De leerkrachten op de Willinkschool in Bennebroek geven bij de basisvakken les op drie niveaus. Kinderen, die bij een of meer vakken in de breedtegroep zitten, krijgen van hun eigen leerkracht verlengde instructie (en waar nodig extra leertijd) in de eigen groep.

Hulp door de eigen leerkracht is prettig, omdat de leerkracht het kind en zijn leerontwikkeling goed kent en de doorgaande lijn kan bewaken. Voor veel kinderen is de hulp in de groep genoeg om de leerstof te kunnen volgen en een goede ontwikkeling door te maken. Soms is het wenselijk om daarnaast extra begeleiding (RT) in te zetten buiten de groep.

Een leerkracht of onderwijsassistent uit een andere groep geeft een groepje kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte extra instructie en oefent de leerstof in. Dit gaat in goed overleg met de leerkracht. Naar aanleiding van de resultaten op de methodetoetsen en de Cito-toetsen bekijken de leerkracht en de intern begeleider wat het effect van de extra hulp is geweest en welke hulp in de komende periode nodig is. De leerkracht informeert de ouders als hun kind een periode RT krijgt buiten de groep.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Fanna Branje uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool in Overveen vertelt: "Op mijn kunstwerk staat een meisje. Ze is heel blij en dankbaar dat ze naar school mag en kan. Want leren is het allerfijnste om te doen. Je leert altijd!"

meer kunstwerken