Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

PO in Actie

Beste Salomo-collega’s,

Als bestuurder van Salomo spreek ik hierbij mijn steun uit voor de actie ‘PO in Actie’ zoals die een aantal weken geleden door een aantal leraren in Nederland is gestart.
De actie kan inmiddels op brede steun vanuit het primaire onderwijs rekenen, zoals mocht worden verwacht.

‘PO in Actie’ vraagt om een eerlijker salaris voor PO-leerkrachten en voor een verlaging van de werkdruk. De werkdruk in het onderwijs is hoog door o.a. toegenomen regeldruk en de invoering van passend onderwijs. Leerkracht zijn in het PO is een prachtig vak waarin je echt het verschil kunt maken. De werkdruk en het salaris maken het echter niet tot een erg voor de hand liggende carrierekeuze. Alleen al het toenemende lerarentekort maakt acties als deze van groot belang.

Een eerlijker salaris en werkdrukverlaging voor leraren in het PO is van groot belang om het vak ook op termijn goed te kunnen blijven doen. Daarom steunen wij deze actie van harte.

Met vriendelijke groet,

Ben Cüsters
Bestuurder Salomo

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Baran uit groep 4 van De Wadden tekende deze kleurrrijke bloemen.

meer kunstwerken