Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Passend Onderwijs op De Ark

Interconfessionele bassischool De Ark is gestart met het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dit naast het aanbod in de klas nodig hebben. Om een idee te geven van het aanbod, zijn dit de onderwerpen die per periode aangeboden kunnen worden:

1. Samenwerkingsvaardigheden (groep 5 t/m 8)
2. Zelfvertrouwen (Kids Skills)
3. Faalangst
4. Sociale vaardigheden
5. Rots en Water
6. Echtscheiding
7. MRT
8. Taak-werkhouding (vooral begin van het jaar)
9. Brugklastraining (eind groep 8)

Het passend onderwijs team van De Ark bestaat uit verschillende deskundigen, ieder met een specifieke expertise: gedragsspecialisten, een integratief kindertherapeut, specialisten hoogbegaafdheid, een dylexiecoach.

In de leerlingbesprekingen (5 x per jaar) bespreken de intern begeleider en de leerkracht de ontwikkeling van leerlingen met elkaar. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen in de groep. De klas wordt op verschillende vakgebieden in drie niveaugroepen ingedeeld (basis, verrijking en verbreding). Leerlingen krijgen op die manier de begeleiding die ze nodig hebben in de klas van de groepsleerkracht. Wanneer deze hulp ontoereikend is, wordt er buiten de klas hulp ingezet. Dit kan hulp zijn op didactisch gebied of op sociaal-emotioneel gebied.

Op didactisch gebied ligt het accent op extra hulp bij de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Op sociaal-emotioneel gebied komen er gedurende het schooljaar verschillende thema's aan bod: het reduceren van (faal) angst, het vergroten van zelfvertrouwen, het leren van sociale vaardigheden/samenwerkingsvaardigheden, aandacht voor gevoelens bij echtscheiding en sociale weerbaarheid (Rots en Water). Tevens behoort ook het trainen van de taak-werkhouding tot de mogelijkheden.

Gedurende een periode van 6-8 weken krijgen de leerlingen hulp aangeboden. Aan het eind van de periode wordt geëvalueerd (door de leerling zelf, de leerkracht en de begeleider) of de beoogde doelen behaald zijn. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van de hulp die ingezet wordt. Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes, waardoor er iedere periode weer andere leerlingen geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele leerlingen die langdurig hulp krijgen gedurende het hele schooljaar. Voor deze kinderen wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het ontwikkelingsperspectief worden de doelen van het onderwijs vastgelegd, de onderbouwing daarvan en de ondersteuning die de leerling krijgt. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief ten minste één keer per schooljaar.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Shirley Hanselaar uit groep 6a van de Koningin Emmaschool wilde heel veel vrede laten zien in haar tekening en dat is goed gelukt!

meer kunstwerken