Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws over de fusie van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van zowel Stichting Sint Bavo als Stichting Salomo hebben instemming verleend op de voorgenomen fusie tussen beide stichtingen. Dit is een belangrijke stap op weg naar daadwerkelijke fusie.

Klik hier om de brief aan de medewerkers van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo te lezen.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Lars uit groep 7 van de Willinkschool dacht dat deze tekening wel leuk was voor op de Salomo-website. Dat vinden wij ook!

meer kunstwerken