Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe Salomoschool De Verbeelding start in 2018

Stichting Salomo start per 1 januari  2018 op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord een nieuwe interconfessionele basisschoollocatie: De Verbeelding.

Onze horizon is dat onze kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school.

De Verbeelding werkt waardengestuurd. Onze basiswaarde is respect. De kernwaarden die daaruit voortvloeien zijn:

- Vertrouwen
- Verwondering
- Eigenheid
- Zorgzaam
- Duurzaam

Het is de bedoeling dat de school een ander, meer innovatief karakter krijgt dan de huidige reguliere basisscholen in de wijk. We starten met een unit van kinderen uit de groepen 1 tot en met 3. De school hanteert een continurooster. Ouders krijgen de mogelijkheid zelf een week vakantie te plannen die gekoppeld is aan de herfst-, voorjaars- of meivakantie.

De kinderen zitten in units bij elkaar: de groepen 1, 2 en 3 vormen een unit en dat geldt ook voor de groepen 4-6 en 7 en 8.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen, rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren in zogenaamde ‘ateliers’. ’s Middags wordt er vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het International Primary Curriculum. Hierin is veel aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden, persoonsvorming, leren leren, onderzoekend leren en creativiteit. Kinderen krijgen Engels vanaf groep 1. Ook werken we samen met de International School Haarlem.

Op termijn wordt De Verbeelding een IKC, integraal kindcentrum, waarbij er een inhoudelijke samenwerking is tussen voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang.

Interesse?
Stuur dan een mail naar Mirjam Fuldner: info@deverbeeldinghaarlem.nl

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Op de Salomo-website wordt aan de leerlingen van alle scholen ruimte geboden om hun creativiteit te tonen. Elke Salomo-school stuurt de mooiste tekeningen naar het bestuursbureau en deze zullen op de website gepubliceerd worden.

De allermooisten worden ook gebruikt als achtergrond in het menu bovenaan de pagina's. 

meer kunstwerken