Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Inspectiebezoek: ‘Je mag als kind blij zijn als je op De Ark zit’

Op 18 februari bracht de inspecteur een bezoek aan De Ark. Het kwaliteitsonderzoek richt zich op 7 standaarden. De Ark heeft de inspectie gevraagd hen op een 8e standaard te beoordelen. De inspecteur heeft groepsbezoeken gedaan en is in gesprek geweest met een afvaardiging van ouders, leerkrachten en kinderen.

Aan het eind van de dag heeft zij haar conclusies gepresenteerd aan het team en bestuur. De schoolleiding ontvangt binnenkort een uitgebreid beoordelingsverslag. De school moet vervolgens een ontwikkelplan indienen waarin beschreven wordt hoe het onderzoek in het beleid voor de komende jaren wordt opgenomen.

Hoe heeft de inspectie de 8 standaarden beoordeeld?

1. Cognitieve eindresultaten: Goed

Sterk
De eindopbrengsten liggen boven het landelijk gemiddelde en laten een stijgende lijn zien. De school kent de leerling populatie goed en stelt een ambitieus schooldoel.
Ontwikkelkans
De positieve punten analyseren en meer benoemen

2. Kwaliteitsgebied: Onderwijsproces
2.1 Aanbod: GOED
2.2 Zicht op ontwikkeling: GOED
2.3 Didactisch handelen: Voldoende
2.4 Ondersteuning: GOED

Sterk
Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en is zelfs verbreed, de leerlingen zijn goed in beeld, het didactisch handelen is op orde.
Ontwikkelkans
Vergroten van de actieve betrokkenheid van de leerlingen tijdens de les en meer uitdagen, de betrokkenheid op het eigen leerproces vergroten. De principes van Zin in Leren verder uitrollen?

3. Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat en veiligheid
3.2 Veiligheid: GOED

Sterk
Breed aanbod, het welbevinden van de leerlingen wordt 2 maal per jaar gemeten. De leerlingen kennen de vertrouwenspersonen, er in een Integratieve kindertherapeute binnen de school.
Ontwikkelkans
Nieuw leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling

4. Evaluatie en ambitie: GOED

Sterk
Ambitieus en enthousiast team, kwaliteitszorg is cyclisch er zijn diverse specialisten en coördinatoren in de school. Er zijn duidelijke afspraken: De Basis op Orde.
Ontwikkelkans
Sta stil, vier en profileer

We zijn trots op dit mooie rapport. De mooiste uitspraak hoorde de inspecteur van een leerling: ‘Je mag als kind blij zijn als je op De Ark zit'. De inspecteur was het hier volledig mee eens.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Shirley Hanselaar uit groep 6a van de Koningin Emmaschool wilde heel veel vrede laten zien in haar tekening en dat is goed gelukt!

meer kunstwerken