Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie overdracht leerlingegevens

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. In voorgaande jaren werden de gegevens uitgewisseld middels het formulier waar naast de leerlinggegevens ook het schooladvies op staat.

De PO- en VO-besturen hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht tussen PO en VO gebruik te maken van de Overstapservice. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Sinds 2011 wordt er in verschillende regio’s uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerling gegevens geworden. Het doel hiervan is om de digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.

Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er gegevens overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft voor het leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, maar het blijven dezelfde gegevens die worden uitgewisseld.

OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De PO en VO besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen.

Het bevat de volgende standaardgegevens:
- Gegevens van de instelling/school
- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
- Het overstapadvies
- Toetsresultaten Cito lvs

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Heeft Sanne uit groep 8 van de Bos en Duinschool deze prachtige tijger misschien in het bos bij de school gezien? Hij ziet er zo echt uit!

meer kunstwerken