Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Gouden Weken op de Nicolaas Beetsschool

De Nicolaas Beetsschool in Heemstede is de  komende weken, naast de dagelijkse vakken, veel bezig met groepsvormende activiteiten en het creëren van een positief groepsgevoel. In elke groep worden er oefeningen en Rots en Water activiteiten gedaan om elkaar (weer) beter te leren kennen en (weer) een mooie groep te worden, want elk schooljaar begint het proces van groepsvorming opnieuw.

Zo hebben de kinderen in veel groepen met elkaar nagedacht over wat zij belangrijk vinden in de groep en daarbij groepsafspraken gemaakt. Ook doen ze activiteiten als; elkaar complimenten geven, met elkaar een groepskunstwerk maken, met de groep een missie verzinnen, een kring vormen zo dicht bij elkaar dat je op elkaars schoot kan gaan zitten en dat ook doen (met alle lachende gevolgen van dien), met elkaar een ballon hoog houden, in groepjes zo snel mogelijk in hoepels naar de ‘overkant’ komen en samen een werkende strategie bepalen.

Erg veel activiteiten dus gericht op het samenwerken en creëren van het groepsgevoel. Mooi om kinderen zo samen te zien overleggen en samen te zien werken. De Nicolaas Beetsschool gaat de komende weken dan ook zeker mee verder.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Twan van de Oranje Nassauschool uit Zandvoort is geïnspireerd door Pablo Picasso. Een prachtig kleurrijk meesterwerk!

meer kunstwerken