Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Fusie-info

De stichtingen Salomo en Sint Bavo zijn na gedegen vooronderzoek een traject gestart om per 1 januari 2020 te fuseren.

In de flyer Fusie-info is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste informatie over het fusieproces. 

In een later stadium zullen wij nadere informatie en updates over de fusie-implementatie plaatsen.

Klik hier om de flyer Fusie-info te lezen.

<< Terug naar nieuwsoverzicht

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Chiara uit groep 8 van de Bos en Duinschool is zo trots als een pauw op haar prachtige tekening en dat is helemaal terecht!

meer kunstwerken