Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Nieuws

Nieuws

Nieuws over de fusie van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van zowel Stichting Sint Bavo als Stichting Salomo hebben instemming verleend op de voorgenomen fusie tussen beide stichtingen. Dit is een belangrijke stap op weg naar daadwerkelijke fusie. Klik hier om de brief aan de medewerkers van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo te lezen.

Lees meer

Fusie-info

De stichtingen Salomo en Sint Bavo zijn na gedegen vooronderzoek een traject gestart om per 1 januari 2020 te fuseren. In de flyer Fusie-info is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste informatie over het fusieproces.  In een later stadium zullen wij nadere informatie en updates over de fusie-implementatie plaatsen. Klik hier om de flyer Fusie-info te lezen.

Lees meer

Koningin Emmaschool doet fietsexamen

In het Haarlems Dagblad staat een artikel over het verkeersexamen waar ook de leerlingen van de Koningin Emmaschool onlangs aan hebben deelgenomen. De kinderen mochten maximaal zeven foutjes maken en voor Pasen horen ze of ze hun diploma gehaald hebben. Spannend! Klik hier om het artikel te lezen.

Lees meer

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Shirley Hanselaar uit groep 6a van de Koningin Emmaschool wilde heel veel vrede laten zien in haar tekening en dat is goed gelukt!

meer kunstwerken