Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Je hebt geen pabodiploma

Je hebt geen pabodiploma

Je hebt geen pabodiploma maar je wil dat wel gaan halen

Heb je geen pabo-diploma maar wil je dat wel gaan halen? Je kunt natuurlijk zelf naar de pabo gaan, voltijds, deeltijd of flexibel, en dan stage lopen op een school in jouw buurt. Salomoscholen hebben altijd wel plek voor stagiaires, dus als je dat wilt, laat dan bij je opleiding weten dat je naar een Salomoschool wilt en dan regelen we dat samen.

Je kunt ook opteren voor één van onze werk-leertrajecten (voor minimaal 3 dagen per week), waarbij je studeert terwijl je al in de praktijk aan de slag gaat.

In dat geval kijken we eerst of je het in aanleg in je hebt om een goede leraar te worden. We testen je, laten je een stage lopen en geven je alle informatie die je nodig hebt om te kunnen beoordelen of het echt iets voor je is. Zien zowel wij als jij het zitten, dan zijn er de volgende drie opties:


- heb je een bac- of mastertitel? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor het zij-instroomtraject. We melden je aan bij de hogeschool van jouw keuze, en de hogeschool doet dan zelf nog een geschiktheidsassessment. Als dat positief is, kan je starten met de opleiding. Je krijgt dan een aanstelling bij Salomo en vanaf de eerste dag sta je zelfstandig voor de klas. Natuurlijk zorgen we wel voor begeleiding en ondersteuning. De opleiding duurt twee jaar en voor je studiedag en de dagen dat je voor de klas staat word je betaald als startende leerkracht. Ook worden je studiekosten volledig vergoed. Heb je eenmaal de pabo met succes afgerond dan ga je sneller door de salarisschaal, waardoor je na vijf jaar op hetzelfde salaris zit als een ervaren leerkracht.

- heb je een bac- of mastertitel maar vind je het een te grote stap om al direct de verantwoordelijkheid voor een groep te dragen? Dan is de verkorte deeltijdpabo misschien wat voor jou. Terwijl je de tweejarige opleiding doet, kan je eerst als lerarenondersteuner onder de vleugels van ervaren leerkrachten op een Salomoschool aan de slag. Wij zorgen voor begeleiding in de vorm van o.a. coachgesprekken en aanvullende trainingen en workshops. 6 uur per week wordt als betaalde studietijd in je aanstelling opgenomen. Zodra je voldoende studiepunten hebt verzameld, kan je alsnog als leraar worden benoemd. Salomo betaalt de helft van je studiekosten. Als je de opleiding met succes afrondt en op één van onze scholen of in de pool aan het werk gaat, wordt de andere helft ook vergoed.

- heb je geen universitaire of hbo-titel? Misschien is dan de flex/duale pabo iets voor jou. Deze opleiding duurt drie jaar en als je aan de voorselectie van de pabo voldoet kan je als lerarenondersteuner onder de vleugels van ervaren leerkrachten op een Salomoschool aan de slag. Wij zorgen voor begeleiding in de vorm van o.a. coachgesprekken en aanvullende trainingen en workshops. 6 uur per week wordt als betaalde studietijd in je aanstelling opgenomen. Zodra je voldoende studiepunten hebt verzameld, kan je alsnog als leraar worden benoemd. Salomo betaalt de helft van je studiekosten. Als je de opleiding met succes afrondt en op één van onze scholen of in de pool aan het werk gaat, wordt de andere helft ook vergoed.

Met werken in het onderwijs maak je echt het verschil. Ben je enthousiast geworden? Neem dan snel contact met ons op.


Quote door kandidaat Werk/Leertraject n.a.v. stage:
Boem, dat was even heel erg leuk lesgeven!!!! En het ging veel beter dan ik van te voren had gedacht! Trots op mezelf. Ik heb eind van de dag nog een vergadering meegemaakt van de middenbouw over zelfstandigheid bevorderen bij de leerlingen. Ik was heel verbaasd over de vorm. Ik ken de vorm uit het bedrijfsleven, scrummen, en heel goed om te zien dat ze dit ook in het onderwijs gebruiken. Hele efficiënte manier van vergaderen.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Chiara uit groep 8 van de Bos en Duinschool is zo trots als een pauw op haar prachtige tekening en dat is helemaal terecht!

meer kunstwerken