Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Vacatures

De Willem van Oranjeschool zoekt een leerkracht Verlengde Schooldag

De Willem van Oranjeschool zoekt een leerkracht Verlengde Schooldag

Binnen Salomo is de Willem van Oranjeschoolben ik met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een leerkracht die op de woensdag de Verlengde Schooldag kan uitvoeren met een groep kinderen uit groep 6, 7 en 8. In de ochtend is er tijd om het programma voor te bereiden, in de middag wordt het programma uitgevoerd.

De Verlengde Schooldag heeft als doel om de ervaringen van kinderen op het gebied van algemene ontwikkeling uit te breiden, waardoor hun begrip van de wereld vergroot wordt. Subdoelen zijn vergroting van de woordenschat en verhogen van de opbrengsten van begrijpend lezen.

Er zijn op onze school grote verschillen tussen de kinderen in allerlei opzichten: opleidingsniveau van de ouders, sociale achtergrond en etniciteit. Er zijn 28 nationaliteiten vertegenwoordigd.

De kinderen die in aanmerking komen om deel te nemen scoren zwak op begrijpend lezen en woordenschat en veelal zijn het kinderen die door hun thuissituatie nooit ergens komen, maar wel met een rijker aanbod hun potentie kunnen vergroten.

In het programma gaan kinderen op woensdagmiddag op excursie naar b.v. musea, maatschappelijke voorzieningen zoals een haven, een station, Schiphol, een molen, het vogelhospitaal, een dierenarts.

Er is veel vrijheid in het maken van keuzes, ook die aansluiten bij de nieuwsgierigheid van de kinderen. Budget is beschikbaar voor openbaar vervoer, entreekosten en materiaal. De groep zal tussen de tien en vijftien kinderen beslaan.

Na afloop maken de kinderen een werkstuk en/of een presentatie in de klas of aan derden, waarbij ze de vergroting van de woordenschat actief beoefenen en kennis krijgen van de wereld waarin ze leven. Ze gaan dus niet elke week op excursie.

 

Gevraagd wordt een leerkracht die affiniteit met de doelgroep heeft, begrip kan opbrengen voor de achtergrond van de kinderen en het een uitdaging vindt om deze kinderen rijke leerervaringen te bieden. Kortom een leerkracht, die het verschil uitmaakt!

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de directeur van de school, Betty van der Vlist. Haar mailadres is directeur@willemvanoranjeschool.nl. Het telefoonnummer van de school is 023-5252683.

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 september een motivatie waarom je deze vacature zou willen invullen.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Hidde Kriek uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool tekende een beer met op zijn buik het Salomo-logo en in zijn hand een hele coole lolly. 

meer kunstwerken